close
تبلیغات در اینترنت

معنی درس 3 ادبیات فارسی دهم سفر به بصره | معنی روان نثر


معنی درس 3 فارسی دهم ( سفر به بصره )


معنی درس 3 فارسی دهم ( سفر به بصره )

گام به گام پایه یازدهم رشته تجربی

گام به گام فصل اول شیمی یازدهم

گام به گام فصل دوم حسابان یازدهم

پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی یازدهم

برای دانلود پاورپوینت فصل اول زیست دهم روی لینک کلیک کنید .

برای دانلود پاورپوینت فصل دوم زیست دهم روی لینک کلیک کنید.

برای دانلود پاورپوینت فصل سوم زیست دهم روی لینک کلیک کنید .

برای دانلود پاورپوینت فصل چهارم زیست دهم روی لینک کلیک کنید.

برای دانلود پاورپوینت فصل پنجم زیست دهم روی لینک کلیک کنید.

برای دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم روی لینک کلیک کنید. 

برای دانلود پاورپوینت فصل هفتم زیست دهم روی لینک کلیک کنید.

سلام دوستان سکوی دهم ، در این مطلب معنی درس سوم ادبیات فارسی دهم رو با هم بررسی و تحلیل میکنیم ، امسال درس ادبیات فارسی بسیار سخت تر از سال های قبل شده و باید خیلی تخصصی تر بخونیدش ! این درس با عنوان سفر به بصره ارائه شده و از کتاب سفرنامه ناصرخسرو برای شما آمده است ، در ادامه با ما همراه باشید ! معنی درس رو بررسی میکنیم و پاسخ تمرینات رو هم بزودی در پست دیگیری براتون میزاریم .

معنی درس سوم ادبیات دهم سفر به بصره

چـون بـه بصره رسـیدیم، از برهنگی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیـم و سـه مـاه بود که موی سـر، باز نکرده بودیم و میخواسـتم که َ در گرمابـه روم؛ باشـد کـه گـرم شـوم که هوا سـرد بود و جامـه نبود و مـن و بـرادرم هـر یک لُنگی کهنه پوشـیده بودیم و پـلاس پارهای در ّ پشـت بسـته از سرما. گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد؟

برای مشاهده معنی کامل درس به ادامه مطلب بروید

 

 • خورجینکی ِ بـود کـه کتـاب در آن مـی نهادم، بفروختم و از بهـای آن د َ ر َ مکی چند، سـیاه، در کاغـذی کـردم کـه بـه گرمابهبـان دهـم، تا باشـد کـه ما را َ د َ مکـی زیـادت تـر در گرمابـه بگذارد که شـوخ از خود بـاز کنیم. چون آن درمکهـا پیش او نهادم، در ما نگریسـت؛ پنداشـت که مـا دیوانه ایـم. گفت«:بروید که هـم اکنون مـردم از گرمابه بیـرون میآیند،» و نگذاشـت که مـا به گرمابه دررویـم. از آنجابـا خجالـت بیـرون آمدیم و به شـتاب برفتیـم. کودکان بـر در گرمابه، بازی میکردند؛ پنداشـتند که ما دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سـنگ میانداختنـد و بانـگ میکردند

 • مـا بـه گوشـه ّ ای باز شـدیم و به تعجـب در کار دنیا مینگریسـتیم ُ و مـکاری از مـا سـی دینار مغربی میخواسـت، و هیچ چاره ندانسـتیم؛ جز ِ آنکـه وزیـر ُ ملک اهـواز، که او را ابوالفتح علی بـن احمد میگفتند، مـردی اهـل بـود و فضل داشـت از شـعر و ادب، و هم کرمـی تمام، به بصـره آمـده بـود؛ پـس مرا در آن حال با مردی پارسـی کـه هم از اهل فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی بودی و این [مرد] ّ پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. احـوال مـرا نـزد وزیـر بازگفـت. چـون وزیر بشـنید، مردی را با اسـبی نزدیک من فرسـتاد که «چنانکه هسـتی برنشین و نزدیک من آی.» من از بدحالی و برهنگی، شـرم داشـتم و رفتن مناسـب ندیدم. رقعهای نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که «بعد از این به خدمت رسـم،». و ّ غـرض مـن دو چیـز بود: یکی بـی نوایی؛ دویم گفتم همانـا او را تصور شـود کـه مـرا در فضـل، مرتبهای اسـت زیـادت، تا چون بـر رقعۀ من ّ اطـلا ّ ع یابـد، قیـاس کنـد که مـرا اهلیت چیسـت، تا چون بـه خدمت او حاضـر شـوم، خجالـت نبـرم. در حـال، سـی دینار فرسـتاد کهاین را به بهای تن جامه دهید .

 • از آن، دو دسـت جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم بـه مجلس وزیر ّ شـدیم. مـردی اهـل و ادیـب و فاضل و نیکـو منظر و متواضع دیدم و متدین وخوش سـخن. ّ مـا را بـه نزدیـک خویـش بازگرفت، و از اول شـعبان تـا نیمۀ رمضان آنجا بودیـم، و آنچه، آن اعرابـی کـرای شـتر بر ما داشـت، به سـی دینار، هم ایـن وزیر بفرمود تا بدودادنـد و مرا از آن رنـج آزاد کردند

 • خـدای، تبـارک و تَعالـی، همـۀ بنـدگان خـود را از عـذاب قـرض و دیـن فـرج دهـاد، به ِّ حق ّ الحقو اَهلِ ِ ـه، و چـون بخواسـتیم رفـت، ما را بـه اِنعام و اِکرام به راه دریا گسـیل کرد؛ چنـان کـه در کرامـت و فراغ به پارس رسـیدیم. از برکات َ آن آزادمرد، که خـدای، ع َّ ز َ و ج َّ ل، از آزادمـردان خشـنود باد

 • بعـد از آنکـه حـال دنیـاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم، روزی به در آن گرمابه شـدیم که ما را در آنجا نگذاشـتند. چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر که آنجا بودند، همـه بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چندان کـه ّ ما در حمام شـدیم، و د ّ لا ّ ک و قیـم درآمدند و خدمـت کردنـد و بـه وقتـی کـه بیـرون آمدیم، هر َ کـه در مسـلَخ گرمابه بـود، همه برپای خاسـته بودند و نمینشسـتند، تا ما جامه پوشـیدیم و بیرون آمدیم، و در آن میانه [شـنیدم] ّ حمامـی بـه یـاری از ِ آن خـود میگویـد: «ایـن جوانان آناناند کـه فلان روز ما ایشـان را ّ در حمـام نگذاشـتیم». و گمـان بردنـد کـه ما زبان ایشـان ندانیم؛ من به زبـان تازی گفتم که:«راسـت میگویـی، مـا آنانیم که پلاس پارهها بر پشـت بسـته بودیـم». آن َ مرد خجل ّ شـد و عذرها خواسـت و این هر دو حال در مدت بیسـت روز بود و این فصل بدان آوردم تا مـردم بداننـد که ب ّ ه شـدتی که از روزگار پیش آید، نبایـد نالید و از فضل و رحمت کردگار، َ ج َّ ل َ جلالُه َ و َّ عمنَوالُـه ، نـا امیـد نباید شـد که او، تَعالی، رحیم اسـت

 

معنی درس سوم فارسی دهم در سایت قرار گرفت ! منتظر پاسخ تمرینات + معنی درس های بعدی باشید


 

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم تجربی

کانال تلگرام پايه دهم


پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
پاورپوینت فصل اول زیست یازدهم
جمعه 07 آبان 1395 زمان : 22:23 نظر بازديد : 6225
ارسال نظر براي اين مطلب
آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید: شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات در وب درسی


گام به گام زبان دهمppt
موضوعات

 • آزمون آنلاین

 • کلاس آنلاین ( ویدیو)

 • آموزش زبان انگلیسی

 • روش های مطالعه

 • عمومی ( اخبار کلاس دهم)

 • حل تمرین ها و فعالیت ها
 • کتب درسی

 • روانشناسی و مشاوره

 • تحقیق و پژوهش
 • پاورپوینت

 • نمونه سوال ریاضی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول رشته ریاضی

 • نمونه سوال فیزیک دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال شیمی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال شیمی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال زیست دهم نوبت اول

 • نمونه سوال زیست دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول

 • نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال امادگی دفاعی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال امادگی دفاعی پایه دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال فارسی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال عربی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال عربی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال نوبت اول دینی پایه دهم

 • نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم

 • پاسخ فعالیت های زیست شناسی دهم

 • نمونه سوال نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم

 • پاسخ تمرینات شیمی دهم

 • نمونه سوال نوبت اول زیست دهم

 • حل تمرین شیمی دهم ( پاسخ تمرینات )

 • نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم رشته تجربی
  لينک دوستان
  آمار سايت
 • کل مطالب : 241
 • کل نظرات : 659
 • افراد آنلاين : 3
 • تعداد اعضا : 1002
 • آي پي امروز : 69
 • آي پي ديروز : 148
 • بازديد امروز : 322
 • بارديد ديروز : 687
 • گوگل امروز : 26
 • گوگل ديروز : 89
 • بازديد هفته : 322
 • بازديد ماه : 1,890
 • بازديد سال : 1,890
 • بازديد کلي : 4,513,770

 •  گام به گام ریاضی دهمپاورپوینت فصل 5 زیست شناسی دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد   پاورپوینت درس چهارم زبان دهم | تجربی ریاضی انسانی   Tپاورپوینت فصل ششم زیست شناسی دهم | از یاخته تا گیاه   پاسخ تمرینات درس 6 عربی دهم گام به گام فصل دوم شیمی دهم | پاسخ تمامی پرسش های فصل PDF پاورپوینت درس چهارم زبان دهم | تجربی ریاضی انسانی
  پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهم نمونه سوال نوبت دوم شیمی دهم با جواب
  اموزش ریاضی دهم
  گام به گام پایه یازدهم تجربی و ریاضی